Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година.

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета, в който се обучавате:

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари – 6 март 2020 г.