Изпитни дати - поправителна сесия - август-септември 2021 г.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ ; ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 
магистри БИНКП и магистри БИТ
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА
учебна година: 2020-2021 | семестър:                | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА  м. август- септември 2021 г.

за контакт: Мария Богданова-инспектор УД (тел. 02-870-42-36; bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

 

ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ                                                                                                                      

(публикуван: …………………. | последна актуализация: ... | моля, проверявайте за промени)

 

 

 

дата

ден

час

(от – до)

Онлайн

учебна дисциплина

преподавател

форма на изпит

16.08.2021

Понеделник

10,00

Zoom

Информационен дизайн –за ПИС
 

доц. Ж. Попова,

гл. ас. П. Айолов

Писмен изпит

ЗАБЕЛЕЖКА:  линк за изпита ще бъде посочен в Мудъл

19.08.2021

Четвъртък

10,00

Мудъл

Технологии за архивиране (ПИС)

Архивознание (БИН- Р.О., З.О.)

гл. ас. д-р  Р.Тодорова

Онлайн-тест

22.08.2021

Неделя

 

Онлайн

 

Онлайн издания и електронни архиви- ПИС

 

проф. Ел. Павловска

Курсова работа

24.08.2021

Вторник

 

Мудъл

Изследователски методи

доц. Ст. Стойчев

Курсова работа

25.08.2021

Сряда

 

Мудъл

Потребители и ползване на библиотеките

(за БИН-Р.О.,З.О.)

Теренна практика -част 2(за БИН-Р.О.,З.О)

Проектиране на информационни услуги -ПИС

Информационни системи – ПИС

доц. д-р Е. Попова

Онлайн- писмен

ЗАБЕЛЕЖКА: курсова работа и писмено развити въпроси  в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник

26.08.2021

Четвъртък

10,00-11,00

Мудъл

Дигитализация на обекти (за ПИС)

проф. дн Цв. Панчева

събеседване по курсова работа- онлайн

ЗАБЕЛЕЖКА: предаване на курсова работа в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник

26.08.2021

Четвъртък

11,00-11,30

Мудъл

Дигитализация на културното наследство
(за БИН- Р.О.,З.О.)

проф. дн Цв. Панчева

събеседване по курсова работа- онлайн

ЗАБЕЛЕЖКА: предаване на курсова работа в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник

26.08.2021

Четвъртък

11,30-13,00

 

Краеведска библиография

проф. дн Цв. Панчева

събеседване по курсова работа- онлайн

ЗАБЕЛЕЖКА: предаване на курсова работа в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник

26.08.2021

Четвъртък

10,00-11,00

Мудъл

Въведение в дигитализацията (за ПИС и БИН-Р.О. и З.О.)

проф. дн Цв. Панчева

Онлайн- тест

26.08.2021

Четвъртък

10,00-11,00

Мудъл

Краезнание (за БИН- Р.О. и З.О.)

проф. дн Цв. Панчева

Онлайн- тест

28.08.2021

Събота

10,00-15,00

MS Teams

Популярна култура ( БИН- І к., ПИС-ІІІ к. )

 

доц. Д. Лилова

 

ЗАБЕЛЕЖКА: срок за предаване на курсовата работа в Мудъл: 22 август 2021 г., неделя

29.08.2021

Неделя

10,00-15,00

MS Teams

История на модерната българска култура
(за БИН, ІІІ к.)

Виртуални общности (за ПИС, ІІ к.)

доц. Д. Лилова

 

ЗАБЕЛЕЖКА: срок за предаване на курсовата работа в Мудъл: 22 август 2021 г., неделя

29.08.2021

Неделя

 

Имейл на преподавателя

Дизайн на електронно съдържание и издания  (ПИС)

д-р Марина Миланова

Писмено задание

30.08.2021

Понеделник

10,,00-12,00

Имейл на преподавателя

Руски език

гл.ас. З. Котева

 

30.08.2021

Понеделник

9,00-20,00

Мудъл

Библиотекознание.-БИН, З.О.

доц. А.Дончева

Онлайн-тест

30.08.2021

Понеделник

9,00-20,00

Мудъл

Организация и управление на библиотеките-ЗО

доц. А.Дончева

Онлайн-тест

30.08.2021

Понеделник

9,00-20,00

Мудъл

Организация и управление на информационните ресурси –БИН,  Р.О, З.О.

доц. А.Дончева

Курсова работа и Онлайн-тест

31.08.2021

Вторник

9,00-20,00

Мудъл

Организация и управление на информационните ресурси – ПИС

доц. А.Дончева

Курсова работа и Онлайн-тест

31.08.2021

Вторник

9,00-20,00

Мудъл

Стандарти и стандартизация

доц. А.Дончева

Курсова работа и Онлайн-тест

31.08.2021

Вторник

9,00-20,00

Мудъл

РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ  Магистри, БИТ

доц. А.Дончева

Курсова работа

31.08.2021

Вторник

9,00-20,00

Мудъл

ИНСТИТУЦИИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Магистри, БИТ

доц. А.Дончева

Курсова работа

31.08.2021

Вторник

10,00

Zoom

Въведение в правото на интелектуална собственост

А. Лазарова

Онлайн- изпит

31.08.2021

Вторник

9,30-10,00

Мудъл

Музеология (за ІІІ Р.О. и З.О.)

гл. ас. д-р С. Станчева

Онлайн-тест

31.08.2021

Вторник

 

Имейл на преподавателя

Биография и библиографска информация

доц. Ел. Янакиева

Курсова работа

1.09.2021 г.

Сряда

9,00- 9,30

Мудъл

Управление на проекти ( за ПИС)

гл.ас. д-р С. Станчева

Онлайн-тест

ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят своя проект на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота

1.09.2021 г.

Сряда

 

 

Културологични аспекти на информационното общество (за ПИС)

гл. ас. д-р С. Станчева

 

ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят  курсова работа  на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота

1.09.2021 г.

Сряда

9,30-10,00

Мудъл

Икономика на културата  (за ІV Р.О. и З.О.)

гл. ас. д-р С. Станчева

Онлайн-тест

31.08.2021

Вторник

9,00- 9,30

Мудъл

Управление на проекти (за ІV Р.О. и З.О.)

гл. ас. д-р С. Станчева

Онлайн-тест

1.09.2021 г.

Сряда

 

 

Нова музеология  (за ІV Р.О. и З.О.)

гл. ас. д-р С. Станчева

 

ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят своя реферат  на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота

1.09.2021 г.

Сряда

 

 

История на изкуството (за ІV Р.О. и З.О.)

гл. ас. д-р С. Станчева

 

ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят  курсова работа  на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота

1.09.2021

Сряда

13,00

ПРИСЪСТВЕН

Бл.1, ауд. 53 

Ръкописните традиции в историята на книгата и четенето

гл. ас. д-р В. Миткова

ПРИСЪСТВЕН- писмен изпит

1.09.2021 г.

Сряда

9,00- 10,00

Мудъл

Институции на културна памет

гл. ас. д-р С. Станчева

Онлайн-тест

ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят биографично интервю на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота

1.09.2021

Сряда

 

Мудъл

Въведение в информационната  наука
(за БИН-Р.О,,З.О.

доц. Ел.Лозанова -Белчева

Курсова работа

1.09.2021

Сряда

19,00-21,00

Мудъл

Информационно обслужване -ІІІ .Р.О.,З.О.

доц. Ел.Лозанова -Белчева

Онлайн-тест

1.09.2021

Сряда

 

Мудъл

Електронно правителство и ролята на библиотеките – ІV курс

доц. Ел.Лозанова -Белчева

курсова работа

1.09.2021

Сряда

 

Мудъл

Електронно управление – ПИС, ІІ Р.О.

доц. Ел.Лозанова -Белчева

курсова работа

1.09.2021

Сряда

19,00-21,00

Мудъл

Документални и фактографски информационни системи -ІІІ Р.О., ПИС

доц. Ел.Лозанова -Белчева

Онлайн-тест

1.09.2021

Сряда

 

Мудъл

Типологизация на информационните ресурси -
за БИН- Р.О., З.О. , ПИС

 

гл. ас д-р .М. Аврамова

Онлайн-тест

1.09.2021

Сряда

 

Мудъл

Информационни системи -ПИС

гл. ас д-р .М. Аврамова

Онлайн-тест

 

1.09..2021

Сряда

10,00

Мудъл -Виртуална стая

Облачни технологии – БИНКП, ЗО,
първа дата

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

1.09..2021

Сряда

13,00

Мудъл -Виртуална стая

ИКТ в библиотеките – БИТ, ЗО, втора дата

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

1.09.2021

Сряда

11,00

Мудъл

Обработка на ИР- 1 част –ПИС, I курс

доц. М. Миланова

Онлайн-тест

1.09.2021

Сряда

 

Мудъл

Обработка на ИР 2 част-ПИС , II  курс 

доц. М. Миланова

Онлайн-курсова работа

1.09.2021

Сряда

11,00

Мудъл

Обработка на ИР- 1 част –БИН,  Р.О., З.О.

 

доц. М. Миланова

Онлайн тест

1.09.2021

Сряда

11,00

Мудъл

Обработка на ИР 2 част- БИН ,II  курс Р.О.,З.О.

доц. М. Миланова

Онлайн тест и курсова работа

1.09.2021 г.

Сряда

10,00

Мудъл

Психология –БИН, ПИС

доц. Л. Андреева

Онлайн-тест

1.09.2021

Сряда

8,00-23,30

Мудъл

Английски език- 1 част, 2 част- З.О.

Специализиран английски език – З.О.

доц. Н. Цветкова

Онлайн- тест и устен изпит

ЗАБЕЛЕЖКА: За всички студенти от БИН ЗО, Първи и Втори курс, изпитът по английски ще се състои на 01.09.2021 в две части - тест в Мудъл отворен от 8.00 до 23.30 на съответните линкове.

Устен - задачите са публикувани в курса в Мудъл над съответния тест.

Линк за провеждане на устен изпит за всички в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=670235

 

Моля, студентите да проверят предварително дали имат достъп до курса и да се запознаят със задачите за устен изпит. Оценката се поставя въз основа на теста и устното представяне.

При проблеми, пишете на ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

 

 

Английски 1 част:

Тест: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=330541
 

Специализиран английски език:

Тест: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=330710

 

Английски език 3 част:

Тест: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=87258

 

 

2.09.2021 г.

Четвъртък

11,00

Бл.1, ауд. 51

ПРИСЪСТВЕН

Английски език – БИН и ПИС , І и ІІ Р.О.

Ст. Любенова

 ПРИСЪСТВЕН

2.09.2021

Четвъртък

 

Мудъл

Електронни услуги -ІІІ Р.О.,ПИС

доц. Ел.Лозанова -Белчева

курсова работа

2.09.2021 г.

Четвъртък

10,00-18,00

Мудъл

История на библиотеките

Увод в библиографията

Специаални библиотечни колекции

доц. И.Пенелов

Онлайн- тест

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00-23,00

Мудъл

Въведение в ИКТ – БИН, РО, 1 курс

проф. О. Харизанова

Онлайн- тест

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00-23,00

Мудъл

Въведение в ИКТ – ПИС, РО, 1 курс

проф. О. Харизанова

Онлайн- тест

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00-23,00

Мудъл

Въведение в ИКТ – БИН, ЗО, 1 курс

проф. О. Харизанова

Онлайн- тест

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00

Мудъл -Виртуална стая

Уеб технологии – БИН, РО, 4 курс

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00

Мудъл -Виртуална стая

Уеб технологии – БИН, ЗО, 4 курс

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

2.09.2021 г.

Четвъртък

15,00

Мудъл -Виртуална стая

Компютърни мрежи - ПИС - РО, 3 курс

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

2.09.2021 г.

Четвъртък

10,00

Мудъл -Виртуална стая

Научно-производствена практика – ПИС, РО, 2 курс

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

2.09.2021 г.

Четвъртък

14,00

Мудъл -Виртуална стая

Презентация и презентиране (изборна) - БИН, РО, 3 курс

проф. О. Харизанова

Защита на курсова работа

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00-23,00

Мудъл

Бази от данни – БИН, РО, 3 курс

проф. О. Харизанова

Онлайн-тест

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00-23,00

Мудъл

Бази от данни – БИН, ЗО, 3 курс

проф. О. Харизанова

Онлайн-тест

2.09.2021 г.

Четвъртък

13,00-23,00

Мудъл

Бази от данни – ПИС, РО, 3 курс

проф. О. Харизанова

Онлайн-тест

2.09.2021

Четвъртък

19,00-21,00

Мудъл

Анализ и оценка на инф. ресурси-ІV Р.О., З.О.

доц. Ел.Лозанова -Белчева

Онлайн-тест

2.09.2021

Четвъртък

10,00

Мудъл

Индексиране на ИР-1 част-ПИС

доц. М. Миланова

Онлайн тест

2.09.2021

Четвъртък

11,00

Мудъл

Индексиране на ИР- БИН- Р.О., З.О.

доц. М. Миланова

Онлайн тест

2.09.2021

Четвъртък

11,00

Мудъл

Информационни ресурси (за МП БИТ)

доц. М. Миланова

Онлайн тест

3.09.2021

Петък

11,00

Бл.1, каб. 425
ПРИСЪСТВЕН

 Библиотечен PR

проф. Б. Христова

ПРИСЪСТВЕН

3.09.2021

Петък

13,00

Мудъл

MARC формати и метаданни- ПИС

доц. М. Миланова

Онлайн тест

3.09.2021

Петък

11,00

Мудъл

MARC формати и метаданни - III Р.О., З.О.

доц. М. Миланова

Онлайн тест

3.09.2021 г.

Петък

 

 

Естетика –Р.О., З.О.

доц. П. Пламенов

Курсова работа

ЗАБЕЛЕЖКА: изпитът е само с курсова работа по зададен формат, предадена до 12.00 часа  на 28. 08.,2021 г , събота.  До 16.00 ч. преподавателят ще върне имейл на всеки студент за получена и допусната работа, ако такъв имейл липсва да се свържат с него по телефона или да я изпратят отново. Изпит само в интернет, но формално дава и връзка в Скайп на ravel111 и на живо в кабинет 51 на Ректората.

3.09.2021 г.

Петък

 

Мудъл и имейл на
преподавателя

За БИН – Р.О., З.О.; ПИС- Р.О.

Академично писане

Комуникативни умения

Комуникативни техники

проф. Ив. Мавродиева

 

3.09.2021 г.

Петък

13,00

Бл.1, ауд. 53
ПРИСЪСТВЕН

Печатна книга и четене (15-20 век)
(за  БИН, Р.О., З.О. )

проф. Кр. Даскалова,

гл.ас. В. Миткова

ПРИСЪСТВЕН

Писмен изпит

3.09.2021

Петък

19,00-21,00

Мудъл

Системи за библиографска информация -за ІІІ Р.О.,З.О.

доц. Ел.Лозанова -Белчева

Онлайн-тест

3.09.2021

Петък

 

Мудъл

Въведение в информационната  наука- за ПИС

доц. Ел.Лозанова -Белчева

курсова работа