Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3 (без партер), катедра "Социология", тел.: (+359 2) 870 62 60

Екип:


Последна редакция: 04.05.2022