Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3 (без партер), катедра "Социология", тел.: (+359 2) 870 62 60

Екип:

 • ръководител програма
  проф. дсн Таня Чавдарова
  к.422; приемно време: 2019-2020 г. в тв.отпуск
  tchavdarova@phls.uni-sofia.bg
   
 • администратор програма:
  Антоанета Димитрова
  к.402; приемно време: четвъртък 11:00-12:00
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Последна редакция: 15.01.2020