Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2019/2020 уч. г., летен семестър

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2019/2020 учебна година ще бъде достъпна от студентския Ви профил в интервала 17.01.-14.02.2020 г. за бакалаври и магистри редовно обучение и 17.01.-31.01.2020 г. за бакалаври и магистри задочно обучение.

При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay.

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти".

Крайният срок за записване в отдел "Студенти" за задочно обучение е 31.01.2020 г. Генерирането на заявка от студентския профил ще остане възможно и след тази дата, до  края на кампанията, но студентите задочно обучение трябва да имат предвид, че плащането след 31 януари е на тяхна отговорност и не им гарантира записване. Същото важи и за студентите редовно обучение при плащане след 14 февруари. Сроковете за записване за летен семестър са указани в Заповед № РД 19-296 / 26.06.2019 г. на Ректора на СУ.

Кампанията не важи за студентите, приети от летен семестър на 2019/2020 уч. г.  Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси. 

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля пишете на v_yosifova@phls.uni-sofia.bg