Дати на държавни изпити

 

 • Катедра Философия

Писменият изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Философски факултет, сграда Ректорат.

Устният изпит и защитите на дипломните работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 13.00 ч. в зала 63, Философски факултет, сграда Ректорат.

 • Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат, а устният държавен изпит – на 3.02.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат.

Защитите ще се проведе на 3.02.2020 г. от 10.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • Специалност Психология - бакалавър

Изпитът ще се проведе на 27.01.2020г.. от 9,00 ч. до 13,00 ч. в 21 аудитория, Ректорат.

 • Специалност Социология - бакалавър

На 03.02.2020 г. (понеделник) от 09:00 до 13:00 ч. в з.400 писмен държавен изпит и от 09:30 ч. в з.423 защита на дипломни работи (гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4)

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10,00 часа в зали 300 и 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г.. от 10,00 часа в зала 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г. от 10,00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г.. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

 

Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в ауд. 45, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9,00 часа в зала 130, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г. от 09,00 часа в зала 130, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Конспект за държавния изпит на Европеистика

 • Катедра Философия

Писменият изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Философски факултет, сграда Ректорат.

 

Устният изпит и защитите на дипломните работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 13.00 ч. в зала 63, Философски факултет, сграда Ректорат.

 • Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат, а устният държавен изпит – на 3.02.2020 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат.

Защитите ще се проведе на 3.02.2020 г. от 10.00 ч. в зала 63, Ректорат.

 • Специалност Психология - бакалавър

Изпитът ще се проведе на 27.01.2020г.. от 9,00 ч. до 13,00 ч. в 21 аудитория, Ректорат.

 • Специалност Социология - бакалавър

 

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10,00 часа в зали 300 и 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г.. от 10,00 часа в зала 305, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г. от 10,00 часа в зала 514, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г.. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

 

Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в зала 53, блок 1, бул. „Цариградски шосе“ 125.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03.02.2020 г. от 9,00 часа в ауд. 45, блок 1, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 27.01.2020 г. от 9,00 часа в зала 130, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125. Устният държавен изпит ще се проведе на 03.02.2020 г. от 09,00 часа в зала 130, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Конспект за държавния изпит на Европеистика