Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3, катедра "Социология"

Екип:

 • ръководител програма
  доц. дсн Милена Якимова
  к. 410; (+359 2) ....,
  yakimova@phls.uni-sofia.bg
   
 • администратор програма
  Антоанета Димитрова
  к.409; (+359 2) 870 6260
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Последна редакция: 04.05.2022