Пета международна конференция по „Публична администрация“

 

на тема:
"ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД 2020:

КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО?" 

21-ви и 22-ри октомври 2021 г. 

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Петата международна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“,  ще се проведе нa 21-22 октомври 2021 г. Формата на провеждане е хибридна – присъствено и онлайн.
Конференцията е посветена на предизвикателствата в условията на пандемична криза пред управлението на всички нива на публичната сфера.
Пандемията от COVID-19, далеч не най-смъртоносната през последните 100 години, оказа по-негативно въздействие от Голямата депресия върху икономиките на всички части на планетата. Учудващо, водещите държави в Глобалния индекс за здравна сигурност (GHSI) регистрираха както повече смъртни случаи, така и по-дълбок икономически спад от по-ниските по ранг страни, включени в този Индекс. Констатирано бе, че важните връзки между общественото богатство и качеството на здравните системи, въздействието на пандемията и възрастта на населението, социалното осигуряване и смъртността, достъп до интернет и обществената несигурност - не дават ясно тълкуване на случилото се и не насочват участниците в публичната политика за това как е правилно да действат в бъдеще.
Организаторите отправят покана към колегите от България и чужбина да се регистрират за участие до 10-ти октомври като изпратят своите теми и кратки анотации по който и да е от свързаните с кризата проблеми за това „Какво следва“ за публичното управление в международен и глобален план.

 

Поканата е отправена към преподаватели и изследователи от различните научни области, имащи общо с изследване на управленските проблеми в условията на Ковид – административни науки, икономика, философия, политология, правни изследвания, психология, социология, европеистика, културология, история и др.
Поканата е отправена и към ръководители както в публичната, така и в частната сфера, чиято дейност се среща с посочените проблеми всекидневно.

 

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция.
Работни езици на конференцията: български и английски.
Информация за конференцията на: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2980
Не се изисква такса за правоучастие.
Конференцията ще се проведе на:
Дата: 21 и 22 октомври 2021 г.
Заявки за участие се приемат на: pa_conference@phls.uni-sofia.bg