ВАЖНИ СРОКОВЕ

10 октомври 2021

Потвърждение за участие

15 октомври 2021

Известяване относно включването в програмата на конференцията

19 октомври 2021

Публикуване на окончателна програма

21 октомври 2021

Откриване на конференцията

22 октомври 2021

Закриване и изпращане на гостите

19 декември 2021

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.