НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  1. Доц. д-р Красен Станчев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ -  Председател на Научния и организационен комитет
  2. проф. д-р Веселин Поповски, декан на Юридически факултет на Джиндал Глобал Юнивърсити 
  3. Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Доц. д-р Албена Танева, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  5. Гл. ас. д-р Деница Хинкова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  6. Гл. ас. д-р Симеон Петров, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  7. Инспектор Анна Иванова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“