Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година.

 

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи. Информацията е достъпна на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff/

 

  1. Еразъм договори за студентска мобилност
  2. Указания за кандидатстване
  3. Необходими документи
  4. Грантове по държави

 

На 19.02.2020 г. от 14 до 17 ч. в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител“ № 15, ще се проведе среща със студентите, желаещи да кандидатстват за мобилност. Срещата има за цел да запознае студентите и докторантите на СУ „Св. Климент Охридски” с практическите насоки, свързани с кандидатстването в настоящата кампания.

 

Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа - https://erasmus.uni-sofia.bg/. Платформата ще бъде отворена на 20.02.2020 г.

 

Срок за кандидатстване: 20 февруари – 06 март 2020 г. 

 

Интервю за подбор на кандидатите - в периода от 09.03.2020 до 19.03.2020 г. Допълнителна информация за интервютата в отделните специалности за конкретния ден, час и място ще бъде публикувана на сайта на ФФ.