Стоянка Балова

 

Главен асистент, доктор 

 

Стоянка Балова е родена на 25 април 1989 г. в гр.София. През 2008 г. завършва Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов”, гр.Казанлък. През 2012 г. придобива бакалавърска степен по „Биотехнологии” в Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски”, гр. София, а през 2014 г. завършва с отличие магистърска степен в същата специалност. През 2015 г. придобива втора магистърска степен по „Политически мениджмънт” в Софийски университет „Св.Климент Охридски”.

В периода 2016-2019 г. е докторант в катедра „Реторика” по направление 2.3 Философия (Реторика – Политическа реторика). На 23 април 2019 г. защитава дисертация на тема:”Политически език и аргументация по дискусията за климата в парламентите на България и Европейския съюз в периода 2002-2018 г.”

Владее писмено и говоримо английски език.

Притежава следните сертификати:

Училища „Европа” - Begginer

Езикова школа „Астони” - Intermediate level(B1);

Езикова школа „Астони” - Upper - Intermediate level(В2);

„Технически университет” – Габрово - Сертификат за компютърни умения -MS Office, Internet

Karlsruhe, Германия - Сертификат за компютърни умения и графичен дизайн – “ PhotoShop и 3D Studio Max”

ENoP/European Network of Political Foundations/, Brussels  - Подготовка и управление на проекти

 

На 11 октомври 2019 г. печели конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в катедра „Реторика“ към ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и от 2 декември същата година е редовен преподавател.

 

Научните й интереси са преди всичко в областта на политическата и на виртуалната реторика.

 

Публикации:


Реторически техники в преговорния процес, Медии и език, брой:7, 2020, ISSN (online):2535-0587

 

#NOHATE! - Използват ли политиците език на омразата в рамките на предизборната кампания на Европейски избори 2019, Политически изследвания, брой:1-2, 2019, ISBN:08614834

 

Българските следствия VS Американската (exit)позиция след споразумението за климатичните промени в Париж, Политически хоризонти, брой:5, 2017, стр.:150-164, ISSN (online):2534 – 966X

 

Екополитическата реторика на прехода, Преходът и политическите езици, издателство:Авангард Прима, 2019, стр.:242-252, ISSN (print):978-619-239-222-2

 

Политическата реторика по темата за климатичните промени в 43-ото народно събрание, Реторика в съвременното общество, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:126-134, ISBN:978-954-07-4591-6


Политическият език – съвременно средство за пораждане на неравенство, Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:424-435, ISBN:978-619-239-001-3

 

Съвременни форми на виртуалната политическа реторика, погледнати през призмата на климатичните промени, Сборник „Докторантски четения”, 2/2018, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2018, стр.:17-25, ISSN (print):2603-3453