Премиера на Byzanz. Judentum

Очеркът по история на философията е най-авторитетното представяне на историята на философията в немскоезичния свят. Неговият проектант и автор, Кьонигсбергският професор по философия Фридрих Юбервег, публикува първото тритомно издание в периода 1863-1868 г.: от античната философия (за първи път Талес е посочен за неин родоначалник) до 60-те години на XIX в. След 12 препечатки, в периода 1924-1927 г., излиза новият „Юбервег“ в пет тома, съставянето на всеки от които е поверен на водещите немски специалисти по съответните периоди. От началото до 1955 г. поредицата се издава и преиздава от издателство „Митлер и син“ в Лайпциг, след това тя преминава към Базелското издателство „Швабе“. През 1983 г. се появява първата книга от третото издание, което ще обхваща над 30 тома. „Византия. Иудаизъм“ (2019 г.) е том 1 от петтомната средновековна серия. Това е първият том, посветен на византийската философия (във второто издание на Византия са заделени общо 9 страници). Съставител на частта „Философия в Източната римска империя“ е Георги Каприев, а нейните автори са Цочо Бояджиев, Янис Деметракопулос, Катерина Иеродякону и Георги Каприев.

На 11 март 2020 г. от 18.00 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората томът ще бъде представен от доц. д-р Гергана Динева, доц. д-р Иван Колев, проф. дфн Цочо Бояджиев и проф. дфн Георги Каприев.