Срещи с кариерен консултант

По инициативата на сектор "Кариерно развитие" към Софийски университет и с подкрепата на деканските ръководства на Историческия факултет, Факултета по класически и нови филологии, Стопанския факултет и Биологическия факултет се организират поредица от срещи в рамките на летния семестър на настоящата учебна година, на които ще се проведат срещи с кариерен консултант на студенти от Софийски университет. За повече подробности, график и място на срещите вижте ТУК►


Публикувано: 10.03.2020