СУБЕКТИВНИ ОЦЕНКИ И РЕАКЦИИ КЪМ СИТУАЦИЯТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19