доц. д-р Васил Видински

Академична биография
позиция в университета към момента: доцент в катедра „История на философията“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.
БА/МА, година, дисциплина: МА, Българска филология; втора специалност Философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2002.
докторат, година, тема: Философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2007, „Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)“.
Хабилитация (дисциплина): 2017, Философия на Новото време и съвременна философия.
Основни изследователски интереси и дейности: История на философията; по специално: Философия на Новото време, Немска класическа философия, Съвременна философия.
Членства: East European Network for Philosophy of Science
Избрани публикации:
Васил Видински (2017) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.
Васил Видински, ред. (2014), Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров & Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.
Васил Видински (2011), Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, 375 с.

Академична биография 

позиция в университета към момента: ръководител на магистратура „История и съвременност на философията“. Доцент в катедра „История на философията“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. 

БА/МА, година, дисциплина: МА, Българска филология; втора специалност Философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2002.

докторат, година, тема: Философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2007, „Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)“.

Хабилитация (дисциплина): 2017, Философия на Новото време и съвременна философия.

Членства

  • East European Network for Philosophy of Science
  • Редакционен съвет на сп. „Пирон“, Академично електронно списание за изкуства и култура към СУ „Св. Климент Охридски“
  • Културен съвет, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“

Избрани публикации

  • Книги и антологии

Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.

Васил Видински (2017) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.

Васил Видински, ред. (2014), Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров & Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.

Васил Видински (2011), Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, 375 с.

  • Студии и статии

Пълен списък на всички публикации: статии, студии, антологии и монографии (значителна част са достъпни като PDF, повечето от тях са на свободен достъп).

Допълнителна информация

*фотография Камелия Спасова