гл. ас. д-р Димитър Божков

Академична биография 

позиция в университета към момента: главен асистен, доктор

БА/МА, година, дисциплина: 2009 – БА по философия; 2010 – МА по история на философията

докторат, година, тема: 2012 – докторат по история на философията в СУ „Св. Климент Охридски” на тема История и еманципация: Карл Маркс, Валтер Бенямин, Жак Рансиер.

Членства

  • Институт за критически и социални изследвания (ИКСИ)
  • Сдружение на университетските преподаватели по философия (СУПФБ)
  • Асоциация на философите в България.

Избрани публикации

Васил Видински, Димитър Божков, Огнян Касабов, Хараламби Паницидис, Борис Попиванов, Петър Горанов, Тезиси за Маркс, „Ново време“ , брой:5-6, 2018, стр.93-114             

Димитър Божков, Детективският роман или по следите на едва доловимото: Кракауер и Болтански, Критики и хуманизъм, 2017, Ref            

Димитър Божков, Аби Варбург при индианците Пуебло, Пирон, 2015   

Димитър Божков, Значимият миг на настоящето, Социологически проблеми, брой:3/4, 2014            

Димитър Божков, Образи и предмети в 'Книга на пасажите' на Валтер Бенямин, Пирон, брой:6, 2013         

Димитър Божков, Опит върху колекционерството, интериора и стила сецесион, няколко щрихи към образната култура в края на XIX и началото на XX век, litera et lingua, 2012  

Димитър Божков, Валтер Бенямин: образът като опит за микроистория – от бароковата драма до улиците на Париж , Социологически проблеми, 2011

Димитър Божков, Въображаемото като елемент на социално-политическия анализ, Критики и хуманизъм, брой:4, 2010   

Димитър Божков, Техническата възпроизводимост на женските образи , Литературен вестник, 2010     

Димитър Божков, Смърт и въображаемо по време на чума, Литературен клуиб, 2007

Статия в поредица

Димитър Божков, За паметника и образите от миналото, Журнал на Гьоте институт, 2017    

Димитър Божков, Из образи от ада, Нови драматургии, 2017

Димитър Божков, Кракауер - детективският роман или по следите на едвадоловимото, Литературен вестник, 2016    

Димитър Божков, Шатовалон или интриги край Лоара, Литературен вестник, 2016 

Димитър Божков, Катастрофата в миналото и няколко бележки върху есхатологичната утопия, Литературен вестник, 2014

Димитър Божков, Животът и политиката, в-к Култура, 2013    

Димитър Божков, За приказната женственост, Литературен вестник, 2013 

Димитър Божков, Месианизъм и утопия, Литературен вестник, 2011

Статия в сборник (на конференция и др.)

Димитър Божков, Аристотел и наследството на един проблем, Предизвикателството Аристотел, 2018

Димитър Божков, За философията и нейната история , Проблеми и перспективи на философското образование в България, 2018           

Димитър Божков, Нимфата бродник, Тялото: вариации, спекулации, доктрини, 2018            

Димитър Божков, Да познаем еротичното социологически, Еротичното и философската рефлексия, редактор/и:Хараламби Паницидис Димиттър Божков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015        

Димитър Божков, Новото ляво и философията, Християнство и философия, 2014  

Димитър Божков, Няколко щрихи към философията на историята на Валтер Бенямин, Чужденецът и всекидневието, сборник посветен на 60 годишнината на проф. Кольо Коев, 2013         

Димитър Божков, Трагедия и суверенност, Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука), 2013

*фотография Стилиян Йотов