гл. ас. д-р Лидия Кондова

Академична биография 

позиция в университета към момента: главен асистент в катедра „История на философията“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

БА/МА, година, дисциплина: МА, История на философията, СУ „Св. Климент Охридски“, 2014.

докторат, година, тема: Немска класическа философия, СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, „Лайбниц и проблемът за органичното тяло“.

Избрани публикации

Кондова, Л. (2019). Лайбниц и проблемът за органичното тяло: Единство, Активност, Познаваемост. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 250 с.

Kondova, L. (2019). How We Should, Could and Are Allowed to Treat the Animal Body? Leibniz and the Ethics of the Life Sciences, Philosophy and Life Sciences in Dialogue. Theoretical and Practical Questions (ed. T. Hoffmann, V. Kaneva). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp. 128 – 140.

Лайбниц, Г. В. (2016). Монадологията. Четириезично издание (ред. Д. Денков, Л. Кондова; прев. Л. Кондова). София: Изток-Запад, 255 с.

Кондова, Л. (2012). Монада и ноумен. Монадологията на Лайбниц и критиката на Кант, Philosophia, vol . 2, с. 205 – 259.

*фотография Цочо Бояджиев