Заповед на Ректора във връзка със завършването на учебната 2019/20 г.

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

За студентите, които се обучават в специалностите и програмите във Философски факултет, летният семестър ще завърши неприсъствено на 5 юни 2020 г. за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства.

Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

Връзка с инпекторите в Отдел "Студенти" на Философски факултет

Връзка с инспекторите учебна дейност по специалности:

Специалност Философия

Стоянка Витанова е-mail: vitanova@phls.uni-sofia.bg

Росинка Тодорова e-mail: rtodorova@phls.uni-sofia.bg 

Специалност Психология

Захаринка Маринова e-mail: zmarinova@phls.uni-sofia.bg

Левена Езекиева e-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Специалност Социология

Антоанета Димитрова e-mail: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Специалност Политология

Бека Натан e-mail: natan@phls.uni-sofia.bg

Специалност Културология

Ваня Еленкова e-mail: elenkova@phls.uni-sofia.bg

Елка Кибарова e-mail:kibarova@phls.uni-sofia.bg

Специалност Библиотечно-информационни науки

Мария Богданова e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg

Специалност Публична администрация

Анна Иванова e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Специалност Европеистика и Специалност Реторика

Весела Кибарова е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg

За проблеми, свързани със забравени потребителско име и/ или парола за СУСИ можете да пишете на администраторите на СУСИ за Философски факултет Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg)

За затруднения и въпроси свързани с Мудъл можете да пишете на Весела Цокева - elearn@phls.uni-sofia.bg Антоанета Димитрова dimitrovab@phls.uni-sofia.bg - администратори на платформата за електронно обучение