Контакт с Отдел студенти

Как можете да се свържете с администраторите от Отдел студенти на Философски факултет чрез електронна поща.

Валентина Козарска kozarska@phls.uni-sofia.bg

Людмила Петрова petrova@phls.uni-sofia.bg

Милана Недялкова milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

Айредин Мехмедов mehmedov@phls.uni-sofia.bg