Проучване на нагласите към дистанционното обучение

Представяме ви резултати от онлайн проучване за нагласите на студенти и преподаватели към онлайн обучението през втората година на пандемията. Проучването е проведено в платформата за онлайн изследвания на Философски факултет на СУ и осъществено от преподаватели от факултета. Проучването е продължение на пилотното изследване на студенти и преподаватели по време на първото "затваряне" и преминаване към онлайн обучение.

Вижте пълния текст на доклада:

Текст на доклада от пилотното изследване, проведено в периода 25.04. - 06.05.2020 г.:

 


Публикувано на: 12.11.2021