Семестриални изпити по спорт, летен семестър 2019/20

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАПОВЕДТА НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“№ РД–19-179 /21.05.2020 И НА СЪВЕТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ

СЕМЕСТРИАЛНИЯТ ИЗПИТ ПО СПОРТ – летен семестър 2020 г. ще бъде проведен ДИСТАНЦИОННО по следния начин:

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е задължителна, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ”.

Тестът ще бъде отворен от 08 юни до 03 юли 2020 г.

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ”е избираема, чрез попълване на ТЕСТ в системата „МУДЪЛ“.

Тестът ще бъде отворен от 08 юни до 03 юли 2020 г.

(Въпросите в теста са от материалите, качени в рубриката "Спорт у дома" - "Теория и история на спортовете") https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/sport_u_doma/istoriya_i_teoriya_na_sporta

  • За специалностите, в които учебната дисциплина „СПОРТ” е факултативна, чрез написване на ЕСЕ. Темата и допълнителна информация за него ще бъде качена на сайта на Департамента по спорт на 08 юни 2020 г.
  • За студентите, които имат невзет изпит от предишна година, изпитът ще бъде – написване на ЕСЕ. Темата и допълнителна информация за него ще бъде качена на сайта на Департамента по спорт на 08 юни 2020 г.
  • Няма да се разрешава полагане на изпит по указаните начини за повече от една година.

 

Студентите, които имат невзети изпити по Спорт от миналата година, следва да се свържат с инспекторите в отдел Студенти във ФФ по специалности за уточняване на статута и издаване на индивидуални протоколи. Контакт с отдел Студенти на ФФ https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/administraciya/otdel_studenti

 

Департамент по спорт https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport