Процедура по проверка на дипломните работи

Предаването на дипломните работи изисква спазването на следните стъпки:

  1. Подаване на заявка за защита на дипломна работа в отдел „Студенти“. Задължително следва да се упоменат данни за приобщаване в МУДЪЛ – факултетен номер и имейл адрес, който се използва от студента за регистрация в системата МУДЪЛ;
  2. На всички заявили желание да се дипломират (и предоставили имейл адрес) ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ: „Защити на дипломни работи МП Клинична психология 20.07.2020 г.“ и „Защити на дипломни МП Социална и юридическа психология 20.07.2020 г.“ ,  за съответните програми, което ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“;
  3. В срок до 12:00 часа на 13 юли 2020 г., е необходимо дипломантът да прикачи файл с дипломна работа;

Позволените файлови формати са: (.doc) , (.docx) или (.odt). Файлът задължително следва да бъде озаглавен: "Дипломна работа, фак. № …………."

Пример:  Дипломна работа 201513

    4. Разрешено е качването само на ЕДИН файл, който следва да съдържа заглавната страница, съдържание, изложение и всички приложения – т.е. всичко!!!

    5. Брой опити за прикачване на  файла: Един

    6. Необходимо е да декларирате авторството на текста.

Декларирането става посредством маркиране на отметка.

   7. Натисне бутон за окончателно изпращане на документа.