ПРИЕМ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН 2020 г.

 

Здравейте, колеги.

На 08.07.2020г. стартира приемът за кандидатстване в магистърските програми на Философски факултет.

Цялата процедура по приемането на документи е само по електронен път.

Кандидатите могат да подават документи на български и на английски език в удобно за тях време, без да поемат рискове за здравето си предвид епидемиологичната обстановка в страната, съответно на:

http://ma.su-phls.info/

http://ma.su-phls.info/en/

 

За кандидатите, завършили български университети и университети от ЕС, които ще се обучават на български език, са създадени допълнителни ресурси – кратки указания и клипчета, помагащи при подготовката и попълването на формулярите. За тези кандидати е създадена заявка на български език, която може да се види на следния линк:

http://ma.su-phls.info/?page_id=1215

 

За кандидатстващите чужденци от ЕС за магистърски програми на английски език е създадена специална заявка (http://ma.su-phls.info/en/?p=274), в която, след като  се запознаят с информацията за програмите, предоставена от съответните катедри, кандидатите могат самостоятелно да попълнят необходимите документи на английски език.

 

Малкото изпратени материали от катедрите са качени и може да се проследи броят на показванията след първите дни на канала на факултета в You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCLnGuKBqN-iHV0QOkaANPvw

 

Моля да разпространите информацията за кампанията за прием в магистърските програми на ФФ, като препратите съответните линкове:

http://ma.su-phls.info/

http://ma.su-phls.info/en/

http://phls.uni-sofia.bg/article/3074

 

Сроковете на кампанията по прием в магистърските програми са следните:

За магистърски програми, които имат изпит, документи се приемат от 08.07.2020 г. до 11.09.2020 г.

Изпити се провеждат от 12.09.2020 до 17.09. 2020 г.
 

Първо класиране и съответно Ректорска заповед за записване на приетите магистри - 25.09.2020 г. 
Записване или потвърждаване -  28, 29 и 30.09.2020 г.


За платена форма на обучение, за която се кандидатства само по документи, допълнително кандидатстване може да се направи от 15.09 до 28.09.2020 г.
 

Второ класиране и съответно Ректорска заповед за записване на приетите - 8.10.2020 г.
Записване - 9, 12 и 13.10.2020 г.

 

Екипът по прием е създал график, който обхваща целия период на кандидатстване и по всяко време има администратор, който следи документите и отговаря на запитванията.

Можете да насочвате кандидати с въпроси към следния имейл

magistripriem@phls.uni-sofia.bg 

Въпроси могат да се изпращат и от самия сайт на приема.

 

проф.д.пс.н. Соня Карабельова,

Декан