График на Отдел студенти през месец август

Уважаеми студенти,

Инспекторите от отдел Студенти към Философски факултет ще бъдем в отпуск по график:

  • В.Козарска от 27.07. до 07.08;
  • А.Мехмедов от 03.08 до 14.08;
  • Л.Петрова от 17.08 до 28.08;
  • М.Недялкова от 17.08 до 28.08.

 

В.Козарска ще бъде замествана от Л.Петрова и М.Недялкова в 4 бл.,2 етаж. Можете да се свързвате с нас и на имейлите, поместени в сайта на ФФ и тук.

Валентина Козарска kozarska@phls.uni-sofia.bg

Людмила Петрова petrova@phls.uni-sofia.bg

Милана Недялкова milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

Айредин Мехмедов mehmedov@phls.uni-sofia.bg

Слънчево и щастливо лято на всички!

Ваша: Валентина Козарска