На вниманието на студентите, които през учебната 2020/21г. ще бъдат в трети и четвърти курс и се обучават в педагогическите модули на ФФ, подготвящи учители по психология и философските дисциплини в средните училища.

Бакалаврите и магистрите в последен курс на обучение могат да преподават обща и отраслова подготовка в средните училища

Ако имате желание да се включите в резерва от кадри на МОН, който се подготвя за обезпечаване на последиците от пандемичната обстановка, бихте могли да се регистрирате на адрес https://trademarket.mon.bg/login/student