Младежка трудова борса

Младежка трудова борса на 17.09.2020г. в хотел Шератон от 10 до 13ч.