Докторантски четения `2020

Събитието се провежда за пета поредна година и се радва на голям интерес от страна на докторантите. Тази година то се провежда с участието и на млади учени и постдокторанти към Философски факултет, назначени на щат в Софийски университет по Националната програма за млади учени и постдокторанти. Общо участниците наброяват 50 души.

Тук можете да видите програмата на събитието.

Поради мерките за сигурност тази година събието се провежда и с две онлайн сесии. Всички, които желаят да се включат като публика, могат да го направят в тези тематични сесии. Ето адресите за това:

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „НАСЛЕДСТВО НА СОЦИАЛИЗМА. 30 ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ” – онлайн провеждане

: Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84650933104?pwd=Rk5tZERJWlNZWXhxdjBJdHVGZFA2QT09

Линкът ще бъде активен за регистрация от 8,45 ч.

Meeting ID: 846 5093 3104

Passcode: 613283

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „COVID-19 И  НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ В ОБЩЕСТВОТО” – онлайн провеждане в платформата MSTeams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0de78afffb444043b4fc72ba4eafa318%40thread.tacv2/1600933325952?context=%7b%22Tid%22%3a%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22%2c%22Oid%22%3a%22d9a6df75-e5da-4135-93f0-1dda20c698eb%22%7d