Дискусионна кръгла маса - Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) 1.12.2020

На 1ви декември се състоя дискусионна кръгла маса на тема "Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви)" с над четиредесет участници от цялата страна. Благодарение на виртуалното пространство предоставено от Наследство.БГ, се изявиха девет презентатори, като част от презентациите може да видите, като линкове по-долу в новината. 

"Събитието бе проведено в рамките на проект по договор за научни изследвания № 80-10-134/23.04.2020 г. "Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви” на Софийския университет. Целта на проекта е да идентифицира и представи модели за развитие на отворено образование в културните институции в България. В рамките на кръглата маса бяха дискутирани основни проблеми, които стоят пред библиотеки, музеи, архиви в контекста на отвореното образование." 

Благодарим ви за участието  и до нови срещи.

Добрян Боев - SCI HUB

Доц. д-р Елица Лозанова-Белчева - ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ЧРЕЗ ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ

Доц. д-р Ели Попова - ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА В ПОЛИТИКИТЕ, В ПЕРСПЕКТИВИТЕ И В ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

Доц. д-р Милена Миланова - ТЕМА: ОТВОРЕН ДОСТЪП, ОТВОРЕНА НАУКА, ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Събина Анева - ОПИТЪТ НА ФОНДАЦИЯ НАБИС В ПОДПОМАГАНЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ

Спаска Тарандова - НЕФОРМАЛНИ ОБУЧЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИ-БИБЛИОТЕКАРИ: ИЗ ОПИТ НА ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ

гл. ас д-р Петър Миладинов - ОТВОРЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО