Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2020/2021 летен семестър

Таксата за летен семестър на учебната 2020/21 може да бъде заплатена чрез СУСИ.

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде активна в интервала 05.01. - 12.02.2021 г. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay, като за целта е нужно да влезете в студентския си профил в СУСИ и да отидете на меню Такси - Кампания за плащане на семестриална такса. Подробна информация

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратор на СУСИ: Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Годишни такси за учебната 2020/2021 г.

Според Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ №РД-19-260 от 29.06.2020 г. „Студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ заплащат определените годишни такси за летен семестър на учебната 2020/2021, както следва:

студенти в ОКС бакалавър и магистър редовно обучение - до 12.02.2021 г.

студенти в ОКС бакалавър и магистър, задочно обучение - до 29.01.2021 г.

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.