Предложение за кандидатстване за стипендия в областта на икономиката и политическите науки по Програма Минерва (съвместна програма между Япония и ЕК)

https://www.eu-japan.eu/minerva_programme

 

 

 

Центърът за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония (съвместно предприятие между японското правителство / METI и Европейската комисия / активират слота за 2021 г. на 'MINERVA EU-Japan -Market and
Policy Intelligence': 6-месечна стипендия в Япония, насочени към учени от ЕС / COSME и Япония, търговски / икономически анализатори и държавни служители.
 
 
 
Следващ слот: 1 юни 2021 г. / 31 ноември 2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2021 г.
Стипендия: 2500 EUR / месец
Местоположение: Токио, Япония

Центърът за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония (съвместно предприятие между

японското правителство / METI и Европейската комисия / ГД „Предприятия и

(Промишленост) пуска слота за 2021 г. на „MINERVA ЕС-Япония-пазар и

Policy Intelligence “: 6-месечна вътрешна схема за стипендии в Япония,

насочени към учени от ЕС / COSME и Япония, търговски / икономически анализатори

и държавни служители.

 

Схемата е предназначена да подкрепи политическия анализ на Центъра за

Икономически и индустриални въпроси между ЕС и Япония.

 

Следващ слот: 1 юни 2021 г. / 31 ноември 2021 г.

Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2021 г.

Стипендия: 2500 EUR / месец

Местоположение: Токио, Японияооза промишлено сътрудничество между ЕС и Япония (съвместно предприятие между
японското правителство / METI и Европейската комисия / ГД „Предприятия и
(Промишленост) пуска слота за 2021 г. на „MINERVA ЕС-Япония-пазар и
Policy Intelligence “: 6-месечна вътрешна схема за стипендии в Япония,
насочени към учени от ЕС / COSME и Япония, търговски / икономически анализатори
и държавни служители.

Схемата е предназначена да подкрепи политическия анализ на Центъра за
Икономически и индустриални въпроси между ЕС и Япония.

Следващ слот: 1 юни 2021 г. / 31 ноември 2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2021 г.
Стипендия: 2500 EUR / месец
Местоположение: Токио, Япония

аоо за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония (съвместно предприятие между
японското правителство / METI и Европейската комисия / ГД „Предприятия и
(Промишленост) пуска слота за 2021 г. на „MINERVA ЕС-Япония-пазар и
Policy Intelligence “: 6-месечна вътрешна схема за стипендии в Япония,
насочени към учени от ЕС / COSME и Япония, търговски / икономически анализатори
и държавни служители.
 
Схемата е предназначена да подкрепи политическия анализ на Центъра за
Икономически и индустриални въпроси между ЕС и Япония.
 
Следващ слот: 1 юни 2021 г. / 31 ноември 2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2021 г.
Стипендия: 2500 EUR / месец
Местоположение: Токио, ЯпонияЦентърът за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония (съвместно предприятие между
японското правителство / METI и Европейската комисия / ГД „Предприятия и
(Промишленост) пуска слота за 2021 г. на „MINERVA ЕС-Япония-пазар и
Policy Intelligence “: 6-месечна вътрешна схема за стипендии в Япония,
насочени към учени от ЕС / COSME и Япония, търговски / икономически анализатори
и държавни служители.
 
Схемата е предназначена да подкрепи политическия анализ на Центъра за
Икономически и индустриални въпроси между ЕС и Япония.
 
Следващ слот: 1 юни 2021 г. / 31 ноември 2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2021 г.
Стипендия: 2500 EUR / месец
Местоположение: Токио, Япония