Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

 

Уважаеми студенти,

 

Изключително важно е участието Ви в оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план. Затова Ви приканваме да попълните електронните анкетни карти за студентска оценка. Събраната по този начин информация е от взаимна полза както за Вас, така и за преподавателите Ви, защото:

 

1. Вашето мнение става значимо.

2. След края на сесията преподавателите ще получат обобщени оценки под формата на проценти и средни стойности, което ще им даде възможност да подобрят своята работа.

3. Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

 

Достъп до анкетните карти за студентска оценка на преподавателите

 

Анкетата за студентска оценка на преподавателите вече е активна и ще бъде достъпна до края на семестъра

 

Конкретните стъпки за достъп до анкетата са следните:

  • Влезте в Мудъл на адрес http://elearn.uni-sofia.bg/
  • В горната лява част на екрана се избира Навигация - Моето табло.
  • Появяват се всички курсове, в които сте записан(а).
  • Моля, попълнете анкетната карта за студентската оценка на преподавателите за всеки от курсовете, в които сте записан(а). Това става като влезете последователно във всеки курс и изберете „Анкета за оценка на курс, зимен семестър, 2020/2021“.
  • Студентската оценка на преподавателите е анонимна. На преподавателите няма да бъдат предоставяни индивидуалните отговори на студентите.