На вниманието на бакалаврите и магистрите от БИН, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа

Студентите от специалност „Библиотечно-информационни науки“ –бакалавър, редовно и задочно обучение, и студентите от магистърските програми „Библиотечно-информационни технологии“ и „Управление на електронно съдържание“ да подават молбите си за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа на имейл на  ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА – инспектор  в отдел „Студенти“ на ФФ - petrova@phls.uni-sofia.bg

         В молбите да бъдат отбелязани всички полета с исканата информация, подписани лично и сканирани.

СРОКЪТ е до 19.01.2021 г. включително

Образците на документите, където моете да намерите молба се намират тук http://phls.uni-sofia.bg/article/481