Летен прием в магистърските програми на Философски факултет

Приемаме документи от 15.01.2021г. до 30.01.2021г. Изпитите се провеждат на 2.2.2021г. – онлайн.

Ректорска заповед за записване на приетите очакваме не по-късно от 10 дена след провеждането на изпита.

Списък на програмите:

Пълната информация и формата за кандидатстване можете да намерите на сайта на приема http://ma.su-phls.info/