Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/22г.

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за академичната 2021/2022 година. Възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на адрес:

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/i_selection/ff/

                На посочения линк можете да намерите подробна информация за сключените договори на Философски факултет с европейски университети, както и указания за кандидатстване

Еразъм договори за студентска мобилност

Информация и указания за кандидатстване

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа22 февруари – 8 март 2021 г.