На вниманието на студентите, които ще се явяват на държавен изпит/ защита на дипломна работа през юни/юли 2021

Студентите - бакалаври и магистри, които ще се явяват на държавен изпит/ защита на дипломна работа през юни/ юли 2021 трябва да занесат в отдел Студенти до три дни след дипломирането си:

- една снимка - формат за документ

- бележка от библиотеката, че не дължат книги.