„Библиотечно-информационни науки“, задочно обучение стартират на 13 септември 2021 г

Учебните занятия на специалност „Библиотечно-информационни науки“, задочно обучение стартират на 13 септември 2021 г. 

Според актуалната епидемична обстановка в страната и за по-добрата организация на учебния процес ще се проведе първоначална присъствена информативна среща САМО с 1 курс при спазване на задължителните противоепидемични мерки. 

Каним САМО новоприетите студенти от 1 курс на 13 септември 2021 г. в 09 часа на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4, зала 45. 

(https://goo.gl/maps/i9fRRAVLnkF8J5Gw9

Всички останали студенти ще получат указания от преподавателя по съответната дисциплина.

Катедра БНИКП