Конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за академичната 2022/2023 г.

Уважаеми студенти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за академичната 2022/2023 година.

Възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на адрес:
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/01/17/ka103-students-2022-2023/

На посочения линк можете да намерите подробна информация за сключените договори на Философски факултет с европейски университети, както и указания за кандидатстване.

Кандидатстването е изцяло онлайн през https://erasmus.uni-sofia.bg/

Срокът за кандидатстване е от 21 февруари 2022 г./10:00 ч./ до 11 март 2022 г. /17:00 ч./.

За повече информация се обръщайте към координатора по програма "Еразъм+" на катедра "БНИКП" - доц. Илко Пенелов на адрес: ipenelov@phls.uni-sofia.bg