Национална програма „Млади учени и пост-докторанти- фаза 2“

Резултати от проведен конкурс за млади учени и пост-докторанти към Национална програма „Млади учени и пост-докторанти- фаза 2“ във Философски факултет

Класирани кандидати след първи и втори етап на конкурса за млади учени и пост-докторанти

  1. Млади учени на позиция Изследовател R1:

Входящ номер

Краен резултат

16/10.09.2022, Р.Я.Т.

29

1/01.09.2022, Д.А.К.

26.1

11/09.09.2022, Р.В.К.

22.4

17/10.09.2022, М.А.Б.

21.7

20/10.09.2022, Б.П.С.

23.1

23/10.09.2022, М.Т.Т.

21.3

24/10.09.2022, А.И.П.

20.7

 

2. Пост-докторанти на позиция Изследовател R2:

Входящ номер

Краен резултат

6/08.09.2022 М.К.-З.

29.2

4/05.09.2022, Н.А.Б.

26.6

2/02.09.2022, Т.А.Й.

26.3

13/09.09.2022 М.Н.

25

9/09.09.2022, И.И.М.

24.7

 

3. Щатен главен асистент на позиция Изследовател R2:

Входящ номер

Краен резултат

10/09.09.2022, Д.К.К.

28.6

 

4. Успешно приключили конкурса кандидати, но оставащи извън класирането поради резултата:

Входящ номер

Краен резултат

22/10.09.2022, Я.Р.П.

20.5

14/10.09.2022, В.В.А.

18.3