Катедра "Философия"

Адрес

Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3; philos@phls.uni-sofia.bg

Ръководител

доц. д-р Иван Колев; Кампус "Ректорат", Южно крило, каб. 68;

електронни адреси:  kolev@phls.uni-sofia.bg ;  ivangkolev@gmail.com

Секретар

Ирена Черешарова, Кампус "Ректорат", Южно крило, каб. 47, 

електронен адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, телефон: 02/9308351, 9871046