Катедра "Публична администрация"

Ръководител на Катедра “Публична администрация”

Доц. д-р Албена Танева

Приемно време

Електронна поща: albena.taneva@gmail.comtaneva@phls.uni-sofia.bg

 

Инспектор

Анна Иванова

Електронна поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

+359 2 971 51 84
 

Адрес

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4
София 1113

https://www.facebook.com/groups/pubadmin.su/