Деканско ръководство

Декан

проф.д.пс.н. Соня Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 12.00 – 13.00ч. Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 

понеделник 13.00 -14.00ч. Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127 

 

Заместник – декани

проф. д.н. Иван Кабаков

заместник-декан - докторанти, пост-докторанти и млади учени, външни проекти, PR и културни събития

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – четвъртък  от 12.00 – 13.00 ч.;

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - петък от 12.00-13.00 ч.

 

доц. д-р Татяна Томова

заместник-декан  - издателска и публикационна дейност, библиотеки, СДК и кариерен център, работа със студенти и алумни клубове, административна дейност 

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 -   вторник от 11.00 – 12.00 ч.   

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - сряда от 15.00-16.00 ч.

 

доц. д-р Анна Бешкова

заместник-декан – магистри, научноизследователска дейност и проекти по ФНИ на СУ, академичен състав, работа със средните училища

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 -  вторник от 16.00-17.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - сряда от 13.00-14.00 ч.

 

доц. д-р Калоян Харалампиев

заместник-декан  - бакалаври, дистанционна форма на обучение, информационно обслужване, акредитация, материално-техническа база

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - вторник от 15.00 – 16.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 127 - четвъртък от 14.00 -15.00ч.