Деканско ръководство

Декан

проф. д-р Димитър Денков
denkov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:
Ректорат,Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - сряда 12.00 – 13.00 ч.
Блок ІV,бул. „Цариградско шосе” 125, ет.І, каб.127 - понеделник 13.00 -14.00 ч.

 

Заместник-декани

Дистанционно обучение, докторанти, СДК, постдокторанти

проф. дфн Оля Харизанова
oharizanova@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 -   сряда от 10.00 – 12.00 ч.    и

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48      петък от 10.00 -  11.00ч.

 

Учебна дейност - магистри, международна, проектна и научноизследователска дейност; програми за мобилност на студенти и преподаватели

проф.д.пс.н. Соня Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 – вторник  от 16.00 – 17.00 ч.;

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб.127 - сряда от 13.00-14.00 ч.

 

Учебна дейност – бакалаври, стопанска дейност и материална база; информационно и административно обслужване; общи акредитационни процедури

доц.д-р Калоян Харалампиев
k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48 - вторник от 15.00 – 16.00 ч.

Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 127 - сряда от 14.00 -15.00ч.

.