IX-та конференция по Естетика в памет на проф. Исак Паси

Конференция по ЕСТЕТИКА в памет на проф. Исак Паси

13 март 2023 г., зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

10.00 – доц. Силвия Борисова – Имплозия на естетическото (Рефлексии върху неестетиката на Ален Бадиу)

10.30 – гл.ас. д-р Борис Пантев –  „Гледане-в“ другия: Инстинкт и комуникация в Хусерловата теория за образ-съзнанието

11.00 – проф. Иван Стефанов – За Исак Паси и неговите недоброжелатели

11.30 – доц. Иван Колев – Дедукция на категориите в една дефиниция за изкуство

12.00 – ас. д-р Боряна Узунова – Изкуствен по природа, природен чрез изкуство. Творчеството като онтологическа необходимост при Хелмут Плеснер

ПОЧИВКА – 12.30-14.00

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

14.00 – ас. д-р Никифор Аврамов – Дълбинно определение за изкуство (начало на опита чрез метафизическо поставяне на понятие за творческо изкуство)

14.30 – гл. ас. д-р Васил Марков – Граници на изкуствата и медийна специфичност – върху актуалността на “Лаокоон“

15.00 – гл. ас. д-р Ива Куюмджиева – „Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост“ и дигитализацията на културата

15.30 – докторант Вероника Вълкова – Фикционалното – метафизични аспекти

ЗАВЪРШВАЩА ДИСКУСИЯ

16.00-16.30