Покана

Трансцендентална философия, феноменология и философска антропология

 

Конференция в памет на доц. д-р Христо Стоев

 

24 юли 2023 г. от 10.00 до 17.00 часа

Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Преди една година ни напусна нашият колега доц. д-р Христо Стоев – един от най-забележителните български философи в десетилетията на най-новата българска академична история. Блестящ специалист в областта на Кант и трансценденталната традиция, Христо Стоев беше също възвишена и чиста личност.

Следвайки убеждението, че е от  решаващо значение да съхраним както философското му наследство, така и паметта за него като колега, катедра Философия на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира конференция по повод 50-тата годишнина от неговото рождение.

Темата на конференцията е ориентирана според изследователската работа, интереси и проекти на доц. Стоев, но нейната цел е също да маркира едно отворено и обърнато към бъдещето философско поле. Затова имаме удоволствието да отправим покана за заявки за доклади свързани с философското дело на доц. Стоев и дисциплините, които той преподаваше: Трансцендентална философия, феноменология и философска антропология.

24 юли 2023 г., Зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
ПРОГРАМА
10.00-13.10 – водещ Борис Пантев
10.00-10.10 – откриване Иван Колев
10.10-10.40 – Огнян Касабов – Накъде жужи човешкият кошер? Към една кантианска нетрансцендентална антропология на социалното след Стоев
10.40-11.10 – Иво Димитров – Отново за ре/продуктивността на Въображението и въобразителната сила
11.10-11.40 – Силвия Борисова – Трансценденталната естетика, съзнанието аромат и съзнанието музика
11.40-12.10 – Иван Колев – Дедукция на категориите в една дефиниция за изкуството
12.10-12.40 – Силвия Кръстева – Трансценденталната философия на (човешкия) теоретичен разум
12.40-13.10 – Бисера Колева – Сократ и законът: една възможна перспектива към Кантовото разбиране за морално дължимото
13.10 – 14.30 – обедна почивка
14.30-17.30 – водещ Иван Колев
14.30-15.00 – Георги Герджиков – Употребите на човешкия разум и тяхното историческо раздалечаване
15.00-15.30 – Боряна Узунова – От естетика на природата към етика на животните: Кант и Рийгън
15.30-16.00 – Георги Каприев – Репродуктивно и продуктивно въображение
16.00-16.30 – Борис Пантев – Аз-Ти осветовяване: перспективи на Хусерловия проект за една (трансцендентална) феноменологическа антропология
16.30-17.00 – Ясен Андреев – Die Seinsfrage като езиков проблем
17.00-17.30 – Владимир Раденков – „Транспониране“ на понятията в „Критика на чистия разум“ в „ключа“ на „Битие и време“
17.30-18.00 – Заключителни изказвания и закриване на конференцията