Лятна библиотека

ЕВОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ IV – IX ВЕК

автор: проф. дн Цветелин Степанов

 

Вместо понятия като „военна демокрация“ и „военноплеменен съюз“ в тази книга читателят ще срещне термините „вождество“, „ранна“ и „варварска“ държава (със съответните им подразделения), които описват много по-адекватно еволюцията на българската държавност от IV до края на IX век. Един модерен разказ, който не само комбинира най-новите достижения на историческата наука и антропологията, но обещава „разходка“ и сред държавността на аварите, хазарите и франките.

още за книгата