Репортаж на Алма Матер TV

репортаж на Алма Матер TV

отразяване във Фейсбук страницата на факултета

В Центъра за психологическо консултиране и изследвания се извършват дейности по следните основни направления:

  • „Психологическа диагностика“,
  • „Психологическо консултиране за индивиди и групи“,
  • „Психологически тренинг за формиране на умения и личностно развитие“,
  • „Консултативен център за студенти“,
  • „Консултиране на деца, родители и семейства“,
  • „Изработване/адаптиране, тестване, прилагане и оценка на програми за превенция и/или интервенция“,
  • „Подпомагане на медицински, педагогически, социални и други специалисти“,,
  • „Развитие на студентския потенциал и продължаващо усъвършенстване на практикуващи психологически професии“,
  • „Научно-изследователска работа“,
  • „Експертиза в изграждане на политики и стратегии, свързани с психичното здраве, благополучие и качество на живот“

още информация