5-та студентска конференция

Ежегодната студентска конференция в гр. Копривщица е място за автентично мислене, експериментиране с идеи и култура на диалога.

Василен Василев

Освен студентите по философия, предимно от втори, трети и четвърти курс, присъстваха и бакалаври от специалност „Българска филология’’, магистри от специалностите „Културология“ и „Информатика“, както докторанти от Философския факултет и Факултета по славянски филологии също към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Присъстваше и гост-докторант от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски’’. Темата на конференцията беше „Представа и илюзия“.

Пъстротата на тази конференция всъщност дойде от множеството различни гледни точки и присъстваше дори в различните ъгли, от които можеше да се подходи към една тема. Така вместо какофония от гласове, разпростиращи се в една хаотична атонална и дисхармонична ситуация, участниците сами изградиха симфония, в която гласовете дори и в контрапункт се допълваха. Тук няма как да бъдат обобщени всичките общо 25 доклада. Ще очертая някои от основните акценти. 

Цялата статия