Докторантска мобилност

Обща информация

Без граници

Възможности

 

Международно докторантско училище в Творчески дом на СУ в Китен от 25 юни до 2 юли 2016г.

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
Уважаеми докторанти, 
Към Философски факултет постъпи предложение за включване на наши докторанти в  международна конференция върху темата за цензурата по време на комунистическите режими в страните от Източния блок, прочетете повече в раздела "Предложение за участие в международна конференция".
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

Предложение за участие в международна конференция

Уважаеми докторанти,

Към Философски факултет постъпи предложение за включване на наши докторанти в  международна конференция върху темата за цензурата по време на комунистическите режими в страните от Източния блок.

Предложението е по линия на сътрудничеството по програма ЦЕЕПУС и като продължение на съвместната работа с университетите от програмата в рамките на лятното училище, което се проведе през юни. Към момента в екипа са се включили колеги от Полша, Румъния и Шотландия.

Конференцията се организира от Департамента по съвременна история на католическия университет „Péter Pázmány” https://ppke.hu/en. Планираните дати за провеждане са 18-19 март 2015г., Будапеща, Унгария. 

Освен представянето на доклади, конференцията предвижда последващо работно ателие, на което участниците ще обсъдят възможността за бъдещо съвместно сътрудничество по тази тема. Има възможност участвалите в конференцията докторанти да се включат в международен изследователски екип върху същата тема.

Ето по-подробна информация за темата на конференцията:

 

Censorship in the Eastern Block, 1945-1990

 

One of the most important question in the historical analyses of the policy of the Communist countries could be the censorship.

This era of the political activities was the best known for the society. The other official political actors, like the intelligent agencies or the manipulation of the judicature were hardly known for the people. But the censorship was a well-known problem for everybody.

In the Eastern Block countries the censorship was not a really new phenomenon. The earlier centuries many different type of the censorship were introduced by the governments, which followed different ways to check the publications. The Communist governments tried to follow the soviet model, but should adopt his own heritages, and temporize the censorship mechanism time to time.

This conference would like to retrace / think over the problems of the censorship in the Eastern Block. We would like to survey the framework of the censorship institutions, and the mechanism of the censorship. How this element of the political activity influenced the actors, the society and the political life?

The planned conference could be the first event of a long term research project or a mutual cooperation.

 

Ако проявявате интерес, моля подгответе абстракт от 200-250 думи и го изпратете на доц. д-р Мария Стойчева stojchevap@phls.uni-sofia.bg и на г-жа Ирена Черешарова cheresharova@phls.uni-sofia.bg.