Нови заглавия

Международни отношения, управления на конфликти и национална сигурност, тероризъм и радикализация - това са сферите на интерес в последните няколко години на проф. Дронзина. В Софийски университет тя преподава: Управление на конфликти, Тенденции в съвременния тероризъм, Идентичността в етническите конфликти, Тенденции в женския самоубийствен тероризъм, а не само за българските студенти, но и за тези от програма Еразъм - дисциплината ѝ Интеркултурно посредничество е сред честите избори.

 

Книгата - За радикализацията

Интервю на Снежана Иванова с проф. Татяна Дронзина