На вниманието на преподавателите и докторантите от Философски факултет

 

Възможности за кандидатстване и финансиране на дейности по точка 3.3. „Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище“ по проект SUMMIT.