70 години БИНКП

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ на Философския факултет на Софийския университет отбеляза своята 70-годишнина с научна сесия на тема „Непроменящият се императив за промяна“.

На откриването на събитието присъстваха доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет, проф. д.пс.н. Соня Карабельова – декан на Философския факултет, доц. д-р Калоян Харалампиев – зам.-декан на факултета, доц. Биляна Яврукова, зам.- директор на Университетската библиотека и преподавател във Философския факултет, председателят на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация доц. д-р Анета Дончева, председателят на държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, директорът на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив и др.

Alma Mater TV

още за събитието